1
472

Veľká Mintos recenzia & skúsenosti [2024]: Oplatí sa investovať?

Investovanie do pôžičiek, o tom je dnešný prehľad spoločnosti Mintos. Mintos je P2P platforma, ktorá poskytuje priestor pre P2P pôžičky (P2B). To znamená pre pôžičky, pri ktorých si ľudia požičiavajú od inej osoby namiesto bankovej inštitúcie.

Investovať môžete aj do dlhopisov alebo ETF.

Prečo by ste mali používať Mintos, si môžete prečítať v tejto špeciálnej recenzii.

 

Recenzia Mintos: O spoločnosti

Mintos je dlhodobo jedným z najobľúbenejších trhovísk tohto typu v Európe a v súčasnosti je jednotkou. Spoločnosť sídli v Lotyšsku a funguje od roku 2015.

Za ten čas bolo na jej portáli investovaných viac ako 8,7 miliardy EUR v miliónoch pôžičiek.

Mintos logo

V súčasnosti je na ňom viac ako 534 000 investorov zo 62 krajín sveta. Priemerná úroková sadzba dosahuje 12,7 %.

Mintos recenzia musia začať konštatovaním, že samotná platforma neposkytuje žiadne pôžičky. Slúži len ako miesto stretávania sa poskytovateľov pôžičiek, investorov a záujemcov o pôžičky.

Ide o osobné, podnikateľské, hypotekárne alebo poľnohospodárske úvery, ako aj krátkodobé pôžičky.

 

Ako funguje investovanie do pôžičiek

Spoločnosť Mintos spája žiadateľov o pôžičku s investormi prostredníctvom nebankových úverových spoločností. Na portáli ich je viac ako 60 z 32 krajín sveta.

Typický obchod vyzerá tak, že klient, žiadateľ o pôžičku, požiada o pôžičku. Úverová spoločnosť žiadosť vyhodnotí, určí úrokovú sadzbu a poskytne klientovi finančné prostriedky.

Pôžička sa potom objaví na trhu na portáli Mintos, kde do nej môžu investovať individuálni investori.

Nemusia nevyhnutne investovať do celej výšky pôžičky; namiesto toho je bežné, že svoje investície diverzifikujú nielen podľa výšky investície, ale aj do rôznych typov pôžičiek a rôznych geografických oblastí sveta.

 

Minimálna investícia 50 eur

Investori si môžu na trhu kúpiť ľubovoľný počet podielov a pomôcť tak úverovej spoločnosti s jej financovaním.

Minimálna suma na jeden nákup je 50 eur. Investor potom profituje zo splátok dlžníkov podľa výšky svojho podielu.

Nikde však nie je uvedené, že jeho výnos je istý.

Je to investor, a nie spoločnosť Mintos alebo poskytovateľ pôžičky, kto nesie riziko, že dlžník zaplatí neskoro alebo dokonca vôbec (riziku sa venujeme v samostatnej časti nižšie).

Záleží potom na rizikovosti stratégie, s ktorou sa investor pustí do obchodovania (stratégie popisujeme nižšie).

Rôzne recenzie spoločnosti Mintos na internete však tvrdia, že ide o ziskový systém pre investorov.

 

Primárny a sekundárny trh

Na Mintos sú dva trhy – primárny a sekundárny trh.

Na primárnom trhu sa obchoduje priamo, investuje sa do pôžičiek vydaných priamo poskytovateľom.

Sekundárny trh slúži na ďalší predaj investícií. Tu sa nakupuje od investorov. Cena na sekundárnom trhu je založená na motivácii investorov predať svoje podiely na pôžičkách.

Mintos recenzia mobilnej aplikácie

Je možné nájsť podiely so zľavou, to znamená, ak investor potrebuje rýchlo zvýšiť svoju likviditu a čo najrýchlejšie predať, a podiely, na ktorých chcú investori ďalším predajom zarobiť.

Na sekundárnom trhu si spoločnosť Mintos účtuje 0,85 % poplatok za predaj investícií.

 

Výnos (zhodnotenie) Mintos

Výnos investora je určený úrokovou sadzbou príslušného úveru. Tá sa môže líšiť v závislosti od ochoty znášať vyššie riziko. Investor môže získať až 21 % ročne.

 

Garancia spätného odkúpenia

V prípade bezpečnejších investičných stratégií by sa malo sledovať aj zabezpečenie úverov. Niektoré typy úverov nie sú zabezpečené vôbec, iné sú zabezpečené už zo svojej podstaty.

Napríklad hypotéka na nehnuteľnosť, úver na auto atď.

Dôležitým a často využívaným poistením pre investorov je záruka spätného odkúpenia, ktorá sa nachádza vo viac ako 99 % ponúk.

Pri tejto záruke sa veritelia zaväzujú, že úver od investora odkúpia, keď sa dlžník omešká so splátkami o viac ako 60 dní.

 

Ako začať investovať na Mintos v 3 jednoduchých krokoch

1. Zaregistrujte sa tu za 5 minút

2. Vložte finančné prostriedky na svoj investorský účet

3. Začnite investovať a budovať svoje investičné portfólio

 

Mintos recenzia alebo aké sú poplatky

Ako je uvedené v recenzii, s registráciou, vkladom, výberom a investovaním na Mintos nie sú spojené takmer žiadne poplatky.

Poplatok platíte pri predaji investície na sekundárnom trhu (0,85 %) a pri nečinnosti (ak neinvestujete dlhšie ako 6 mesiacov). Viac informácií nájdete nižšie v časti nevýhody.

Obchodný model spoločnosti Mintos je založený na získavaní peňazí od úverových spoločností (veriteľov), ktoré umiestňujú svoje úvery na platforme.

 

Autoinvest alebo automatické investovanie

Pre investorov, ktorí nechcú tráviť veľa času prezeraním ponúk, výberom pôžičiek vhodných na investovanie a manuálnou správou svojho portfólia, je k dispozícii Auto Invest.

Investor definuje kritériá pôžičiek, do ktorých by chcel investovať svoje peniaze, a systém urobí zvyšok za neho.

Keď sa objaví investičná príležitosť, ktorá spĺňa zadané kritériá, a ak sú na účte dostupné finančné prostriedky, investícia sa vykoná automaticky.

Môžete nastaviť úrokovú sadzbu, dĺžku trvania úveru, výšku investície, možnosť záruky spätného odkúpenia a ďalšie parametre.

Ako nastaviť automatické investovanie?

Existujú rôzne stratégie, ktorými sa môžete na Mintosu riadiť.

K dispozícii je veľký počet svetových trhov, rôzne úrokové sadzby s vyšším alebo nižším rizikom, krátkodobé a dlhodobé pôžičky alebo možnosť voľby medzi vlastnou a automatickou správou investícií.

V recenzii Mintos sa spomínajú nižšie uvedené investičné stratégie – môžete ich prípadne zohľadniť pri nastavení autoinvestovania.

 

Ako investovať na Mintos alebo s ktorou stratégiou začať

Ako investovať na Mintos? Jednou z opatrnejších stratégií je stratégia diverzifikácie založená na výbere poskytovateľov úverov.

Keďže väčšina úverov sa poskytuje so zárukou spätného odkúpenia, hlavným rizikom je zlyhanie poskytovateľa úveru.

Diverzifikácia investícií medzi viacerých veriteľov P2P pomáha znížiť vplyv potenciálneho zlyhania veriteľa.

Príklad: Ak držíte približne 3 – 4 % svojho portfólia u jedného veriteľa a celé vaše portfólio generuje priemerný ročný výnos približne 12 %, potom budete mať každé 3 až 4 mesiace dostatočný príjem na pokrytie prípadného zlyhania jedného veriteľa bez toho, aby ste prišli o svoj pôvodný kapitál. Vždy investujte do pôžičiek, ktoré poskytujú záruku spätného odkúpenia.

Výnosy môžete reinvestovať späť do iných úverov a získať tak vyšší príjem.

 

Spoločnosť Mintos ponúka 3 typy stratégií

 1. Mintos Core – prednastavené portfólio s najlepšou úrovňou diverzifikácie s priemernou úrokovou sadzbou 11,4 %.
 2. Vlastná – vaša vlastná stratégia s úrokovými sadzbami od 5 % do 21 %.
 3. Manuálna – aktívne si vyberáte jednotlivé investície s úrokovými sadzbami od 5 do 21 %.

Svoje peniaze môžete investovať aj do dlhopisov alebo ETF.

 

Riziká investovania na Mintos

Hlavným potenciálnym rizikom je možné zlyhanie alebo bankrot veriteľa, v ktorom máte investíciu.

Mintos funguje ako trh s mnohými rôznymi P2P veriteľmi z celého sveta.

Recenzie Mintos vyhody

Ak by sa niektorý z nich dostal do finančných problémov a nebol by schopný dodržať záruku spätného odkúpenia, váš kapitál by bol ohrozený.

Investícia do ktoréhokoľvek veriteľa je určitým druhom stávky na to, že veriteľ zostane dostatočne solventný na to, aby splnil záruku spätného odkúpenia (ak nastane).

Toto riziko však môžete eliminovať vhodnou investičnou stratégiou (pozrite vyššie) a tiež vhodným výberom poskytovateľa, napr. podľa indexu „Mintos Risk Scoce“ alebo objemu nesplatených úverov.

Zoznam všetkých rizík nájdete na Mintos.

 

Poskytovatelia pôžičiek na Mintos

Mintos je jedným z najväčších európskych trhov P2P a na Mintos je mnoho poskytovateľov pôžičiek vrátane spoločností Kredo, Mogo, Vizia, Esto, Hipocredit, Mikro Kapital a desiatok ďalších poskytovateľov pôžičiek.

Mintos P2P pozicky

Ich úplný zoznam nájdete na platforme, kde môžete poskytovateľov aj triediť a vyberať podľa typu pôžičky, krajiny, meny, histórie, objemu, výnosu a nesplatených pôžičiek.

 

Štatistiky spoločnosti Mintos

Platforma poskytuje prehľadné štatistiky o pôžičkách a jednotlivých poskytovateľoch.

Mintos rizika

Kliknutím na spoločnosť získate podrobnejšie informácie.

 

Mobilná aplikácia Mintos

So službou Mintos máte k dispozícii mobilnú aplikáciu pre Android a Apple na sledovanie svojich investícií.

Mintos mobilná aplikácia pre Apple a Android

 

Shrnutie recenzie Mintos

Výhody Mintos

 • Vysoký priemerný výnos (viac ako 12,7 % ročne)
 • Garantované spätné odkúpenie investícií pri zlyhaní dlžníka
 • Žiadne poplatky za vedenie a zriadenie účtu
 • Funkcia automatického investovania
 • Prednastavené stratégie
 • Mobilná aplikácia

Nevýhody Mintos

 • Poplatok za nečinnosť (6 a viac mesiacov) vo výške 2,9 EUR/mesiac.
  Poplatok sa však neúčtuje, ak sú neinvestované prostriedky nižšie ako 30 % celkového zostatku na účte (súčet všech investovaných a volných prostriedkov).
  Poplatok sa neúčtuje ani v prípade, ak výška neinvestovaných prostriedkov nepresiahne 100 EUR.

Investovanie do P2P pôžičiek na Mintos je zaujímavou alternatívou k iným typom investovania.

Ak dodržiavate pravidlá investovania a správy peňazí, je to ďalší spôsob, ako pasívne zarobiť peniaze.

 

Často kladené otázky o spoločnosti Mintos

Ako funguje Mintos?

Mintos vám umožňuje investovať do pôžičiek poskytovaných rôznymi spoločnosťami a organizáciami na celom svete.

Investori si vyberú pôžičku, do ktorej chcú investovať, a spoločnosť Mintos spracuje všetky transakcie a administratívu.

Aká je návratnosť investície na Mintos?

Návratnosť investície na Mintos závisí od typu pôžičky a úrokovej sadzby, ktorú si investor vyberie. Priemerný výnos sa pohybuje okolo 12,7 % ročne.

Čo je P2P a P2B investícia a nachádzajú sa na Mintos?

Mintos je platforma pre P2P a P2B pôžičky.

P2P (peer-to-peer) investícia je typ investície, kedy investori poskytujú pôžičky jednotlivcom alebo spoločnostiam, zvyčajne cez online platformu, a získavajú výnosy z úrokov z týchto pôžičiek. V tomto prípade sa investori stávajú vlastníkmi časti týchto pôžičiek a ich návratnosť závisí na splácaní dlžníkov.

P2B (peer-to-business) investícia je podobná P2P investícii, ale namiesto toho, aby investori poskytovali pôžičky jednotlivcom, poskytujú pôžičky malým a stredným podnikom cez online platformu. Investori získavajú výnosy z úrokov z týchto pôžičiek.

Aké sú riziká spojené s investovaním na Mintos?

Investovanie na Mintos je spojené s určitými rizikami, ako je riziko nesplatenia úveru a riziko likvidity.

Aké sú spôsoby minimalizácie rizík spojených s investovaním na Mintos?

Investori môžu minimalizovať riziká spojené s investovaním na Mintos diverzifikáciou svojho portfólia a investovaním do rôznych typov úverov a rôznych krajín.

Užitočné môže byť aj sledovanie ratingov úverových spoločností a zabezpečenie dostatočných informácií o úveroch, do ktorých sa investuje.

Ako dlho trvá, kým investor dostane svoje výnosy?

Výnosy z investícií na Mintos sa zvyčajne vyplácajú priebežne na základe splácania pôžičiek, do ktorých investor investoval. Doba, za ktorú investor dostane svoje výnosy, závisí od splatnosti pôžičiek a od toho, ako rýchlo sa splácajú.

Aké druhy investícií sú k dispozícii na Mintos?

Na Mintos je k dispozícii mnoho rôznych druhov investícií vrátane spotrebiteľských úverov, podnikových úverov, úverov na nehnuteľnosti, mikropôžičiek a faktoringu.

Aké sú minimálne a maximálne výšky investícií na Mintos?

Minimálna výška investície na Mintos je 50 EUR, zatiaľ čo maximálna výška nie je obmedzená. Investori by však mali byť opatrní a neinvestovať viac peňazí, ako si môžu dovoliť stratiť.

Aký je proces registrácie na Mintos?

Proces registrácie na Mintos je pomerne jednoduchý. Investori musia vyplniť registračný formulár, overiť svoj účet a vložiť svoje investičné prostriedky. Investor si potom môže vybrať pôžičky, do ktorých chce investovať.

Aké sú skúsenosti investorov na Mintos?

Mintos je veľmi obľúbená platforma pre peer-to-peer pôžičky a v investičnej komunite má výbornú povesť. Získala množstvo ocenení a získala pozitívne recenzie od mnohých investičných profesionálov.

 

Aké sú alternatívy k spoločnosti Mintos?

TIP: Aktuálny prehľad hlavných investičných aplikácií nájdete tu.